Günümüzde internet ve özellikle sosyal ağlar üzerinden yaygınlaşan dijital şiddet, önemli toplumsal sorunlardan biridir. Dijital şiddet, bir sembolik şiddet türüdür ve dijital medyada şiddet içeren söylemsel pratiklerden oluşur. Toplumsal yaşamdaki ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi, ayrımcı nefret söylemlerinin dijital medyada yeniden üretilmesi, bireylerin çevrimiçi ortamlarda çeşitli bireyler ya da gruplar tarafından hedef alınarak trollenmesi, itibarsızlaştırılması, özel ilişkilerde partnerlerin veya eşlerin dijital medyayı kullanarak birbirlerine şiddet uygulamaları vb. davranışlar dijital şiddetin farklı biçimleridir.

Cinsiyetçi dijital şiddet ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dijital medyadaki yeni görünümüdür ve ataerkil düzende en çok kadınları ve LGBTİ+ bireyleri hedef almaktadır. Dijital ortamlarda sözlü, görüntülü, sesli taciz, ısrarlı takip, partnerin sosyal medya hesaplarını denetleme ve iletişimini kısıtlama, partnerin rızası olmadan görüntüsünü ve sesini kaydedip paylaşma, partnerin görüntülerini manipüle etme, kişisel bilgilerini ele geçirme ve yayınlama, sekse zorlama, intikam pornosu, itibarsızlaştırma, küçük düşürme, hackleme/doxlama, kadın düşmanı ve homofobik nefret söylemleri vs. cinsiyetçi dijital şiddetin yaygın biçimleridir.

Biz, Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD) olarak Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye‘nin finansal desteği ile 2020 yılında toplumsal farkındalığı arttırmak için “Dijital Şiddet ile Mücadele” projesini başlattık. Bu proje ile amacımız, dijital şiddetle mücadelede hukuki zeminlerin ve yolların farklı içerikler ile sunulması, bu alanda çalışan akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirerek toplumsal  farkındalığın yaratılması için kaynak oluşturulması. Öte yandan bu proje ile gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanması için zemin oluşturmak da amaçlarımızdan bir tanesi. Bunun dışında bu projede gerçekleştirmek istediğimiz faaliyetler;

 • Kavramlar sözlüğü
  Dijital şiddet ile ilgili bazı kavramların Türkçe karşılıklarının sosyal ağlar aracılığıyla görselleştirilmesi, görsel tasarım ve video animasyon yolu ile dijital kampanya şeklinde yayılması.
 • Web Sitesi
  Web sitesi, alanla ilgili uzmanların/akademisyenlerin yazdığı özgün makale/blog yazılarının, çevirilerin ve konu ile alakalı çeşitli formatlardaki içeriklerin(rapor, video, tez vs.) barındırıldığı bir kaynak işlevi görecektir.
 • Webinarlar
  Alanında uzman kişilerin katılımları ile, teknik ve hukuki konuları da kapsayan beş adet webinar düzenlenecek. Bu webinarlarda soru/cevap bölümlerine de yer verilecek ve kapsayıcı bir katılımcı kitlesine ulaşılmaya çalışılacak.
 • Dijital Şiddet Ideathon’u
  Bu fikir maratonu online olarak düzenlenecektir ve dijital şiddet ile mücadele kapsamında fikir üretenlerle gün boyu sürecek bir çalışma gerçekleştirilecektir. Farklı kurumlardan temsilcilerin katılımı ve Wikipedia Türkiye ekibinin de desteği ile bu fikir maratonu, katılımcı ve yenilikçi bir etkinlik olacaktır.
 • Araştırma Raporu
  Dijital şiddetin Türkiye’deki durumunu verilerle ortaya koyan bir analiz ve rapor çalışması yapılacaktır. Bu çalışma, Türkiye’de ilk olma niteliğini taşıyacaktır.
 • Panik Butonu
  Dijital araçların yardımı ile bir tarayıcı eklentisi tasarlanacak, bu eklenti dijital şiddete uğrayan kişilere yol gösterici nitelikte çalışacaktır.

Siz de Dijital Şiddet ile Mücadele projesine katkı sunmak ve daha fazla bilgi almak için bizlere yazabilir, Instagram ve Twitter’dan çalışmaları takip edebilir ve paylaşabilirsiniz.