Makale

Medyada Dijital Şiddet

Medyada Şiddetin Topluma Estetize Edilmesi Bir Çeşit Normalleştirilme; Estetik hayli göreceli bir kavram olan güzelliği konu edinmekte ve bu bağlamda bilimsel bir altyapı ...
Makale

Dijital Oyunlarda Şiddet

Oyun çocuk gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Her gelişim seviyesiyle birlikte doğan ihtiyaçlar için oyun çocuğa gereken pek çok cevabı sunar. Ancak değişen dünyayla ...
Makale

Dijital Dünyada Çocuk Hakları

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, 24 Mart’ta Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dair 25. genel yorumunu yayınladı. Sözleşmedeki genel ilkelerin, dijital ortama nasıl uyarlanacağını açıklayan ...

Posts navigation