Tez

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin Başka Bir Biçimi: Siber Şiddet

0

Nurcihan Temur Şimşekcan‘ın 2018 yılında tamamladığı yüksek lisans tezini sitemiz üzerinden indirebilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı, kadınların maruz kaldıkları siber şiddet sıklığını, türlerini saptamak ve bunu etkileyen faktörleri incelemektir. Çalışma kapsamda, elektronik ortamda çevrimiçi / online olarak hazırlanan anket, Facebook üzerinden reklam verilerek 18.000 kadına gönderilmiş, 555 katılımcı tarafından doldurulmuş, 550 anket analize alınmıştır. Araştırma kapsamındaki ankete dayalı veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kadına Yönelik Siber Şiddet Anketi” ile toplanmıştır. Kullanılan anket, konuyla ilgili literatür taraması ve yapılan önceki araştırmalardan sorular derlenerek hazırlanmıştır. Araştırma modeli olarak, kesitsel tanımlayıcı bir çalışma yürütülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; siber şiddete maruz kalan kadınların oranı %59,8 olarak belirlenmiştir. Kadınların en fazla maruz kaldıkları siber şiddet örnekleri istenmeyen mesajlara maruz kalma, cinsel içerikli mesajlar / medya gönderilmesi ve profilinin takip edilmesidir. Katılımcıların yaş grupları, ilişki durumları ve internet kullanma sıklıkları ile maruz kaldıkları siber şiddet örnekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 18-30 yaş aralığında, ilişkisi olan ve günlük ortalama internet kullanım sıklığı 6 saatten fazla olan katılımcıların bir siber şiddet örneğine maruz kalma oranları diğer gruplardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Siber şiddete maruz kalan katılımcıların en çok verdikleri tepkiler ‘olayın unutmaya çalışma’ ve ‘öfke’ olduğu ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili ne yaptıkları incelendiğinde, kadınların çoğunlukla saldırı içerikli mesajları sildikleri, sosyal ağ hesaplarını gizledikleri / sınırladıkları, takip eden kişiyi engelledikleri ve sosyal medya / e-posta adreslerini değiştirdikleri belirlenmiştir. Yaşadıkları sorunlar karşısında herhangi bir yerden / kişiden yardım talep etmeyen kadınların, bu davranışlarının nedenlerini ‘kendi başlarına idare etmeleri’ ve ‘yeterince ciddi bir olay olmadığını düşünmeleri’ çıktıları elde edilmiştir.

Tezi buradan indirip okuyabilirsiniz.

Admin

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Dijital Şiddet

Önceki Yazı

“Dijital Şiddetin Psikolojik Etkileri” Webinarı için Başvurular Açıldı!

Sonraki Yazı

İlginizi Çekebilir

Yorumlar

Yorum Yap